Disclaimer ZakenMaker One-Piece-Webshop

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het  gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene  voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De algemene  voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,  gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er  is veel aandacht en zorg besteed aan deze webwinkel. Wij streven ernaar  dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en  actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen  kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie  volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site  verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst  mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte  schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de  site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Op  of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere  websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden  worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of  inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen  enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de  inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en  informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat,  houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud  ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw  gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen

U  hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor  persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron  vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht  en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van  champagne-informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de  reproductie van informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van  de site.De op deze website getoonde informatie wordt door ZakenMaker met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Inhoud kan op ieder moment wijzigen.

ZakenMaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij foutief gebruik van haar producten.

Garantie op fabricagefouten: 1 jaar
Garantie vervalt bij verkeerde installatie of bij verkeerd gebruik.
De koper aanvaardt de afwezigheid van CE en KemaKeur keurmerken.